ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՆԿԵՐԻ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

ОТРАСЛЕВОЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЮЗ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАБОТНИКОВ БАНКОВ И ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АРМЕНИИ

BRANCH REPUBLICAL UNION OF BANKS, FINANCIAL INSTITUTIONS EMPLOYEES AND PROFESSIONAL EMPLOYEES OF TRADE OF ARMENIA

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՊ

1997 թ. սկսվել է Ճյուղային Արհմիության համագործակցությունը UNI միջազգային Արհմիության հետ:

1999 թ. UNI միջազգային Արհմիության աջակցությամբ ՃՀՄ-ն մասնակցել է Հունաստանի Աթենք քաղաքում կազմակերպված ռեգիոնալ սեմինարին:

2001 թ. անդամագրվել է UNI միջազգային Արհմիությանը

2005 թ. Հունաստանի OTOE Բանկային Ճյուղային Արհմիության նախաձեռնությամբ Երևանում կայացավ սեմինար "Կոլեկտիվ պայմանագրերի" վերաբերյալ, որտեղ մասնակցում էին ՃՀՄ անդամ կազմակերպությունները:

2006 թ. UNI միջազգային Արհմիության հրավերով ՃՀՄ մասնակցել է Մոսկվա քաղաքում կայացած կանանց վերաբերյալ միջոցառմանը

2007 թ. UNI միջազգային Արհմիության հրավերով ՃՀՄ մասնակցել է Վրաստանի Թբիլիսի քաղաքում կայացած ռեգիոնալ կոնֆերենսին:

2008 թ. Ս.թ. մայիսի 14-15 Շվեցարիայի Նեոն քաղաքում UNI Միջազգային Արհմիության հրավերով,որի անդամն ենք 2001 թ.,ՃՀՄ նախագահ Լաուրա Հակոբյանը մասնակցում էր UNI-Europa-Women-Konference ,որին մասնակցում էին նաև հետևյալ երկրների պատվիրակությունները` Արմենիա,Ավստրիա,Կանադա,Բելգիա,Ալբանիա,Կիպրոս Ֆինլանդիա,Ֆրանսիա,ԳերմանիաՀունաստան,Չեխիա,Դանիա, Հունգարիա,Իսլանդիա,Իռլանդիա,Իտալիա,Մալթա,Նիդեռլանդներ, Նորվեգիա, Պորտուգալիա,Սլովենիա,Իսպանիա,Շվեդիա,Թուրքիա, Միացյալ Թագավորություն,Արգենտինա,Ավստրալիա,Բրազիլիա, Կամերուն,Ճապոնիա,Քենիա,Նոր Զելանդիա,Տոգո,Տրինիդադ,Տոբագո, Բուլղարիա,Ուրուգվայ:Կոնֆերանսում UNI Միջազգային Արհմիության Կանանց Կոմիտեի կազմում ընտրվեց նաև ՃՀՄ նախագահ Լաուրա Հակոբյանը,նպատակ ունենալով,որ շփումը աշխարհի կանանց հետ դրական ազդեցություն կունենա Ճյուղային Արհմիության աշխատանքներում և արդյունքում համակարգի աշխատող կանանց հոգսերը փոքր ի շատե կթեթևանա:

Ս.թ. օգոստոսի 18-24 Բելոռւսի Հանրապետության Բանկերի և Ֆինանսավարկային կազմակերպությունների Ճյուղային Արհմիության հրավերով Հայաստանի Բանկերի և Ֆինանսավարկային արհեստակցական կազմակերպությունների Ճյուղային Արհմիությունը պատվիրակության հետևյալ կազմով` Լաուրա Հակոբյան` ՃՀՄ նախագահ, Ռազմիկ Պետրոսյան` ՀՀ ԿԲ արհկոմի նախագահ, Ռուբեն Օհանջանյան` Անելիք բանկի արհկոմի նախ. հյուրընկալվում են Մինսկ քաղաքում: Այցելության նպատակն էր երկու արհմիությունների միջև կնքել փոխշահավետ Համաձայնագիր, որը հնարավորություն կտա մեր արհմիությանը հարուստ փորձի ձեռքբերման,առողջարարական և կուլտուր-մասսայական Ծրագրերի իրականացման և երկու ժողովուրդների միջև բարիդրացիական հարաբերությունների ամրապնդման:

Ս.թ. նոյեմբերի 6-7 Ավստրիայի Վիեննա քաղաքում UNI Միջազգային Արհմիության հրավերով Ճյուղային Արհմիության նախագահ Լաուրա Հակոբյանը մասնակցում էր UNI-Europa-Finance-Konferenze աշխատանքներին,որտեղ մասնակցում էին տարբեր երկրների Բանկային Համակարգի Ճյուղային Արհմիությունները Արմենիա, Ավստրիա Կանադա, Բելգիա, Ալբանիա, Կիպրոս, Չեխիա, Դանիա, Ֆինլանդիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա,Հունաստան,Հունգարիա,Իսլանդիա,Իռլանդիա Իտալիա, Մալթա, Նիդեռլանդներ, Նորվեգիա, Պորտուգալիա, Սլովենիա, Իսպանիա, Շվեդիա, Շվեցարիա, Թուրքիա, Միացյալ Թագավորություն, Արգենտինա, Ավստրալիա, Բրազիլիա, Կամերուն, Ճապոնիա, Քենիա, Նոր-Զելանդիա, Տոգո, Տրինիդադ, Տոբագո, Բուլղարիա, Ուրուգվայ:

Կոնֆերանսի Օրակարգում ընդգրկված էին 2 հարցեր `

1. Համաշխարհային Ֆինանսական ճգնաժամի ազդեցությունը նշված երկրների բանկային համակարգի գործունեության վրա:

2. Կոկեկտիվ Պայմանագրերի կնքման և կիրառման հետ կապված աշխատանքների ընթացքի մասին:

Քանի որ ներկա գտնվողներին հետաքրքիր էր նաև ինչպիսինն է վիճակը Հայաստանում ՃՀՄ նախագահ Լաուրա Հակոբյանը գերմաներեն լեզվով ելույթ ունեցավ, հպանցիկ ներկայացրեց իրավիճակը Հայաստանում: Կոնֆերանսի աշխատանքները ընթանում էին աշխույժ և գործնական մթնոլորտում: Ելույթից տպավորված Կոնֆերանսի Նախագահությունը 2009թ. Ծրագրերի մեջ ընդգրկեց Հայաստանի Բանկերի և Ֆինանսավարկային Ճյուղային Արհմիության զարգացմանը խթանող միջոցառումներ`հատկապես կարևորեց Կոլեկտիվ Պայմանագրերի կնքման հարցը և հանձնարարվեց հարուստ արհմիութենական փորձ ունեցող զարգացած երկրների Ճյուղային Արհմիություններից կազմված պատվիրակություն գործուղել Հայաստան:

2009 թ. UNI Միջազգային Արհմիության կողմից կազմակերպվել են հետևյալ միջոցառումները ` 30/09-09 Սեմինար-պարապմունք Երևանում / UNI Global Union/ UNI Մոսկովյան գրասենյակի կողմից հետևյալ թեմայով “Коллективные переговоры как инструмент колдоговорной компании”, Մասնակիցներ` ՀՀ Բանկերի և Ֆինվարկային ՃՀՄ, ՀՀ առևվտրի ՃՀՄ, ՀՀ ԿԲ, ԶՀԲ, Անելիք, Նետսոֆթ, ՀԱՄԿ, ՀՀ ԲՄ

11/11-15/11-09թ . Բելգիա, ք.Բրյուսել ՃՀՄ նախագահ Լ.Հակոբյանը մասնակցում է /UNI-Europa-Frauen-Ausschusses Sitzung / Եվրոպական կանանց համաժողովի աշխատանքներին:

Նպատակ ունենալով,որ շփումը եվրոպական կանանց հետ դրական ազդեցություն կունենա համակարգի կանանց կյանքը բարելավելու: 15/12-19/12-09 . UNI Clobal Union субрегиональная конференция для стран ВЕ и ЦА ,основные темы: оргонайзинг и взаимодействие профсоюзов в непростых условиях финансового кризиса.

Մասնակից երկրներ` Հայաստան, Ռուսաստան, Շվեցարիա, Ղազախստան, Ղրղսստան, Մոլդովա, Ուկրաինա, Ադրբեջան

ДОГОВОР

о сотрудничестве между Отраслевым Союзом профсоюзных организаций Банков и Финансово-Кредитных учреждений Армении и Республиканским комитетом Профсоюза работников банковских и финансовых учреждений Республики Беларусь

Отраслевой Союз профсоюзных организаций Банков и Финансово-Кредитных учреждений Армении и Республиканский комитет Профсоюза работников банковских и финансовых учреждений (далее – Отраслевые профсоюзы Армении и Беларуси),

руководствуясь общим стремлением содействовать упрочнению дружественных отношений между профсоюзными организациями, трудящимися и народами Беларуси и Армении;

сознавая необходимость принятия совместных усилий для эффективной защиты социально-экономических интересов и прав трудящихся;

считая необходимым повышать роль Отраслевых профсоюзов Армении и Беларуси в международном профсоюзном движении;

отмечая возросший уровень и интенсивность развития сотрудничества и уверенные в необходимости дальнейшего развития отношений между Отраслевыми профсоюзами Армении и Беларуси, членскими организациями и региональными структурами на основе единства целей и солидарности;

договорились о нижеследующем:

1. Содействовать и создавать благоприятные условия для развития сотрудничества между Отраслевыми профсоюзами Армении и Беларуси, их членскими организациями, региональными объединениями и первичными профорганизациями;

2. Обмениваться опытом работы путем проведения совместных семинаров, профсоюзных конференций по наиболее актуальным проблемам;

3. Содействовать развитию прямых связей между учреждениями образования профсоюзов;

4. Содействовать друг другу в установлении контактов и развитии сотрудничества с иными национальными профцентрами и международными профсоюзными организациями;

5. Оказывать друг другу взаимную поддержку в рамках международных профсоюзных форумов;

6. Приглашать представителей организаций к участию в проводимых одной из сторон профсоюзных мероприятиях;

7. Оказывать консультативную и иную поддержку по защите социально-экономических прав при обращении за помощью членов Отраслевых профсоюзов в Беларуси или в Армении;

8. Осуществлять на постоянной основе обмен информацией о профсоюзной деятельности путем обмена профсоюзными газетами, журналами, информационными бюллетенями и иными издаваемыми материалами;

9. Активизировать развитие сотрудничества в сфере туризма и оздоровления трудящихся;

10. Создавать необходимые условия для взаимообогащающих контактов в культурной сфере, способствующих укреплению дружбы народов;

11. Осуществлять взаимный обмен делегациями.

12. Представлять интересы отраслевых профсоюзов Армении и Беларуссии, а также их отдельных членов на территории Беларуси или Армении.

Договор заключается сроком на 5 лет и вступает в силу со дня подписания. Любая из сторон может инициировать внесение дополнений и изменений в Договор. Действие Договора продлевается автоматически на следующий пятилетний период, если ни одна из сторон не заявит о своем желании денонсировать его путем письменного уведомления за 3 месяца до истечения срока его действия.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Каждой стороне передается по одному экземпляру.

Договор подписали:

От имени

Отраслевого Союза профсоюзных организаций Банков и Финансово-Кредитных учреждений Армении

Л.С. Акопян            Председатель

От имени

Республиканского комитета Профсоюза работников банковских и финансовых учреждений Республики Беларусь

А.Л. Лихтарович     Председатель

«11»11.2009 г.

W3C - Valid XHTML 1.0 Transitional W3C - Valid CSS Copyright © 2011. All rights reserved.