ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՆԿԵՐԻ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

ОТРАСЛЕВОЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЮЗ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАБОТНИКОВ БАНКОВ И ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АРМЕНИИ

BRANCH REPUBLICAL UNION OF BANKS, FINANCIAL INSTITUTIONS EMPLOYEES AND PROFESSIONAL EMPLOYEES OF TRADE OF ARMENIA

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐ

13.08.1997թ. Հայաստանի բանկերի ասոցիացիայի և Հայաստանի Բանկերի և ֆինանսավարկային կազմակերպությունների աշխատողների արհմիության միջև...

12.12.1998թ. Հայաստանի բանկերի ասոցիացիայի և Հայաստանի Բանկերի և ֆինանսավարկային կազմակերպությունների աշխատողների արհմիության միջև...

10.11.1999թ. ՀՀ Կենտրոնկան բանկը, ի դեմս Կենտրոնական բանկի նախագահ Տ. Սարգսյանի, Հայաստանի բանկերի միության, ի դեմս միության նախագահ Ա. Եղիազարյանի և Հայաստանի բանկերի և ֆինանսավարկային կազմակերպությունների աշխատողների արհմիությունների միացյալ կոմիտեն, ի դեմս կոմիտեի նախագահ Լ. Հակոբյանի , ղեկավարվելով իրենց կանոնադրություններով, կնքեցին համաձայնագիր...

25.05.2001թ. “Հայխնայբանկ” ՓԲԸ-ն ի դեմս գործագիր տնօրեն վարչության նախագահ Հ. Ղազարյանի մի կողմից ր ՀՀ բանկերի և ֆինանսավարկային կազմակերպությունների աշխատողների արհմիությունների միացյալ կոմիտեն. Մյուս կողմից, ղեկավարվելով իրենց կանոնադրություններով, կնքեցին համաձայնագիր….

17.05.2002թ. ՀՀ Կենտրոնկան բանկը, ի դեմս Կենտրոնական բանկի նախագահ Տ. Սարգսյանի, Հայաստանի բանկերի միության, ի դեմս միության նախագահ Ա. Եղիազարյանի և Հայաստանի բանկերի և ֆինանսավարկային կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միությունը, ի դեմս նախագահ Լ. Հակոբյանի , ղեկավարվելով իրենց կանոնադրություններով, կնքեցին համաձայնագիր...

11.07.2002թ. ԼՂՀ “Արցախ” բանկը, ի դեմս նախագահ Կ. Ներսիսյանի և Հայաստանի բանկերի և ֆինանսավարկային կազմակերպությունների աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միության, ի դեմս նախագահ Լ. Հակոբյանի, ղեկավարվելով իրենց կանոնադրություններով կնքեցին համաձայնագիր...

28.09.2004թ. Երևանի “Մանց” համալսարանը, ի դեմս համալսարանի ռեկտոր Ռ.Հ. Ավագյանի և Հայաստանի բանկերի և ֆինանսավարկային կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միությունը, ի դեմս նախագահ Լ. Հակոբյանի կնքվեց պայմանագիր..

04.10.2007թ. կնքվեց համաձայնագիր Բանկերի Միության ի դեմս նախագահ Էմիլ Սողոմոնյանի և Հայաստանի Բանկերի և Ֆինանսավարկային կազմակերպությունների Ճյուղային Արհմիության ի դեմս նախագահ Լաուրա Հակոբյանի միջև...

Համագործակցություն ՀՀ վարկային կազմակերպությունների Միության հետ...

W3C - Valid XHTML 1.0 Transitional W3C - Valid CSS Copyright © 2011. All rights reserved.